اغذیه -رستوران -سفره خانه

هایداساندویچ

جلوه: 88800622

منطقه 6 .

میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه، رستوران

تهیه غذای عابد

نیکوصفت: 88930138

منطقه 6 .

میدان ولیعصر، جنب وزارت بازرگانی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه، رستوران

جگرفروشی ارشد

حامدی: 88900492

منطقه 6 .

خیابان ولیعصر، روبروی دوراهی یوسف آباد

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه، رستوران

گلدبرگر

موسوی: 88957132

منطقه 6 .

خیابان ولیعصر، بالاترازدوراهی یوسف آباد

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه، رستوران

کباب ناب صفری

صفری: 33921214

منطقه 12 .

خ باب همایون -

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

اغذیه همایون

میهن دوست: 33942575

منطقه 12 .

خ باب همایون

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران زیتون

میرحسینی: 33913743

منطقه 12 .

خ ناصرخسرو-روبروی دارالفنون-جنب مسجدجوادالائمه

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران خان داداش

صادقی: 55574093

منطقه 12 .

بازار-چهارراه بین الحرمین

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران صفا

گنجی: 55607530

منطقه 12 .

ابتدای بازار آهنگران

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران امیر

ابدطلب: 55618001

منطقه 12 .

15خرداد-انتهای بازارآهنگران

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران خاتم

باقری: 55895941

منطقه 12 .

بازارمسگرها-روبروی سرای کنی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران لقمه طلائی

درویش: 55160097

منطقه 12 .

چهارسوق بزرگ -سرای نقارخانه

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران سیب سرخ

خلیلی،ضیائی: 55161783

منطقه 12 .

چهارراه گلوبندک

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

چلوکبابی عصرانقلاب

یونس پور: 55157087

منطقه 12 .

بازارنوروزخان-نرسیده به مسجد جامع

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران قائم

حسن زاده: 55809502

منطقه 12 .

انتهای بازارمسگرها-گذر لوطی صالح

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

جگرکی بابائی

بابائی: 55629091

منطقه 12 .

15خرداد-نرسیده به چ گلوبندک

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

کبابخانه منیریه

صفری: 55382171

منطقه 11 .

خ معیری - روبروی دبستان قدس

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

چلوکباب شایسته

علیمردانی: 55386008

منطقه 11 .

خ حافظ - خ وحدت اسلامی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

کبابی جمشیدی

جمشیدی: 55381375

منطقه 11 .

م منیریه-خ ابوسعید-روبروی دارالسلام

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

اغذیه ملی

حسن خانی: 66737330

منطقه 11 .

م حسن آباد-ابتدای خ وحدت اسلامی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران