اغذیه -رستوران -سفره خانه

اغذیه حافظ

نصرالهی: 88907204

منطقه 12 .

خ حافظ -نبش ک طاووسی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران پاریز

مهدسلطانی: 66483302

منطقه 6 .

خ حافظ-خ جامی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

اغذیه سپه

نوبختی: 66417570

منطقه 6 .

خ امام خمینی-مقابل خ میردامادی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

تهیه غذای پایتخت

داوری: 66754180

منطقه 12 .

خ میردامادی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

تهیه غذای مرتضی

ده حقی: 66967531

منطقه 11 .

خ امام خمینی- خ ش مرادی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران بوبو

شهبازی: 88933605

منطقه 6 .

خیابان انقلاب ، خیابان ویلا ، روبروی تعاونی سپه

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

اغذیه شقایق

شریفی: 66418496

منطقه 6 .

خ امام خمینی-نرسیده به م حر

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

سالن غذاخوری صداقت

قهرمانی: 66407708

منطقه 6 .

خ امام خمینی-روبروی بازاربزرگ ابزارویراق

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

اغذیه مجمر

تحویلی: 33914455

منطقه 12 .

خ لاله زارجنوبی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

کباب سرای مجمر

مهربخش: 33115807

منطقه 12 .

خ لاله زار جنوبی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

ایران

قاسمی: 33116354

منطقه 12 .

خ لاله زار

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

تهیه غذای حاج ابراهیم

حبیبی: 33929509

منطقه 12 .

خ لاله زارنو

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

اغذیه لاله زار

متقی: 33903428

منطقه 12 .

خ لاله زارجنوبی -روبروی پاساژ اقتصاد

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

چلوکبابی فرد جوان

غفاری: 66464140

منطقه 11 .

خیابان لبافی نژاد ، تقاطع فخر رازی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

منوچهری

حقایق: 33920091

منطقه 12 .

خ منوچهری

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

اطلس

مستان آبادی: 33116625

منطقه 12 .

خ منوچهری

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

کباب سرای ریحون

نصرتی: 66401085

منطقه 6 .

خیابان کارگر جنوبی -نبش کوچه گلکار

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

کبابی ژاندارک

نصیری: 33921260

منطقه 12 .

خ منوچهری

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

جگرسرای منصور

ممی پور: 33950929

منطقه 12 .

خ امیرکبیر-بعداز خ پامنار

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

جگر دل و قلوه باغرو

حبیبی: 66468616

منطقه 11 .

خیابان کارگر ، چهارراه لشگر ، اول معیری

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران