اغذیه -رستوران -سفره خانه

استیک ویژه کارو

صمدی: 88343548

منطقه 6 .

خ مطهری-خ سلیمان خاطر(امیراتابک)

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

تهیه غذای شاندرمن

رضایی: 88312626

منطقه 6 .

خ مطهری-امیراتابک-نبش نوبخت

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

کباب سرای تهران

کلانتر: 88907641

منطقه 6 .

خ مطهری-خ میرزای شیرازی جنوبی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

رستوران حاج ستار

دری: 77537766

منطقه 7 .

خ بهارشیرازی-نبش سهروردی جنوبی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

تهیه غذای ایساتیس

قادری: 88343993

منطقه 7 .

خ کریم خان زند-خ خرمند جنوبی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

تهیه غذای بی بی نور

طیبی: 88809256

منطقه 6 .

خ سمیه-بین سپهبدقرنی و استاد نجات الهی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

رستوران زعفرانی بی بی گل

هادی زاده رئیسی: 88804078

منطقه 6 .

خ استاد نجات الهی-چ سپند

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

رستوران سنتی طهران

امامی: 66404049

منطقه 6 .

خ انقلاب-چ ولیعصر

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

آشپزخانه و رستوران جوجه طلایی

رستمی: 66965722

منطقه 11 .

خ انقلاب-خ12فروردین-نبش خ روانمهر

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

کبابی نمونه

تائبی : 66401501

منطقه 6 .

انقلاب-خ ابوریحان-بعداز قنادی فرانسه

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

تهیه غذای دستپخت

میرخانی: 66406635

منطقه 6 .

خ روانمهر-چ ابوریحان

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

هات داگ خوران ولیعصر(زیتون)

طاهری پور: 66403121

منطقه 6 .

خ انقلاب-نرسیده چ ولیعصر

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

کبابخانه سنتی

عظیمی: 88950230

منطقه 6 .

م فاطمی-زرتشت غربی- خ دائمی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

غذای ناب دکتر آرین

اکبرزاده: 88973557

منطقه 6 .

خ فاطمی-روبروی درب اصلی وزارت کشور

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

تهیه و سرو غذای پارسیان

رضایی: 88988281

منطقه 6 .

خ فاطمی-م گلها-کاج جنوبی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

رستوران خان داداش

سعادتی: 88959201

منطقه 6 .

م فاطمی-خ ش گمنام-م گلها

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

گروه پخت یسنا

رفیعی: 88025503

منطقه 6 .

م فاطمی- خ ش گمنام-خ جهان مهر

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

رستوران بلدرچین

سورانی: 88981106

منطقه 6 .

م فاطمی- ابتدای ش گمنام

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

تهیه غذای تلاشگران

میرزایی: 88996775

منطقه 6 .

م فاطمی- خ زرتشت غربی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

رستوران بلوار

مجیدی: 88910108

منطقه 6 .

خیابان ولیعصر، روبروی سفارت عراق

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه، رستوران