اغذیه -رستوران -سفره خانه

چلوکبابی قهرمانی

قدس: 33112436

منطقه 12 .

خ امیرکبیر-جنب ایران پیمای سابق

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران بهرامی

بهرامی گهر: 55627743

منطقه 12 .

خ مولوی-ایستگاه سعادت

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

رستوران اسلام پناه

قربانی: 55636761

منطقه 12 .

م محمدیه-ابتدای خیام جنوبی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

اغذیه بهرام

محبی: 55607202

منطقه 12 .

خ وحدت اسلامی-نرسیده به چ ابوسعید

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه فروشی - رستوران

غذا خوری خانگی دوستان

کربلائی: 33918228

منطقه 12 .

میدان بهارستان ، خیابان امام خمینی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

رستوران بنفشه

بنفشه: 33926942

منطقه 12 .

میدان استقلال ، مخبرالدوله ، ضلع جنوب شرقی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

مریخ

شقایق: 33949113

منطقه 12 .

چهار راه استامبول ، ابتدای فردوسی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

ابوریحان

قدیری: 66495909

منطقه 11 .

خیابان جمهوری ، خیابان ابوریحان

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

رستوران آلپ

پویا: 33980399

منطقه 12 .

خیابان جمهوری ، چهارراه استامبول

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

کبابخانه المهدی

صادقی پور: 66482343

منطقه 6 .

خیابان جمهوری ، خیابان 12 فروردین جنوبی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

سوپر تک دریایی

الهی: 66467633

منطقه 11 .

خیابان جمهوری ، خیابان دانشگاه شمالی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

اغذیه فروشی فروردین

شهبازی: 66411489

منطقه 6 .

خیابان جمهوری ، چهارراه فروردین جنوبی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

رستوران بناب

مخصوص: 33978108

منطقه 12 .

خیابان جمهوری ، نرسیده به ملت

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

فلفل لبنانی

قربانی: 33963787

منطقه 12 .

خیابان جمهوری ، روبروی سپ سالار

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه ، رستوران

رستوران افتخاری

رنجبر: 88802323

منطقه 6 .

خ فلسطین شمالی، پایین تراز چهارراه زرتشت

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه، رستوران

رستوران تاپو

شومر: 88902856

منطقه 6 .

خیابان فلسطین شمالی، پایین تراز زرتشت

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه، رستوران

تهیه غذای ریحان

کلانتری: 88986323

منطقه 6 .

بلوار کشاورز، بعدازفبسطین، خیابان کبکانیان

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه، رستوران

چاپخانه سنتی آقابزرگ

شهریاری: 88900522

منطقه 6 .

بلوار کشاورز، نرسیده به میدان ولیعصر

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه، رستوران

اغذیه بلوار

فولادکاه: 88959198

منطقه 6 .

بلوار کشاورز

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه، رستوران

رستوران برگ سبز

امیری: 88956120

منطقه 6 .

بلوار کشاورز، ابتدای فلسطین جنوبی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه، رستوران