ظروف کرایه

موسسه تجهیزات مجالس کرباسیان

کرباسیان : 77912982

منطقه 8 .

نارمک، خ 46متری غربی، روبروی بیمارستان انصاری،

ظروف کرایه

: خدمات مجالس ظروف کرایه صندلی کرایه ای (مشاور شما در کلیه امور مجالس و میهمانی ها) تهیه غذا و سفارش کلیه امور غذا

تشریفات و ظروف کرایه

سعیدی: 77893799

منطقه 8 .

رسالت، مابین چهارراه سرسبز و میدان رسالت

ظروف کرایه

: ظروف کرایه

قیصری

قیصری: 77931610

منطقه 8 .

نارمک-آیت-چ تلفنخانه

ظروف کرایه

: ظروف کرایه

آرمن

بغوزیان: 77269430

منطقه 8 .

نارمک، خ ثانی، خ سهیلیان، نبش ملایری

ظروف کرایه

: ظروف کرایه