کفاشی(مواد اولیه )

فروشگاه حسن زاده

حسن زاده: 55169377

منطقه 12 .

خ 15 خرداد، سبزه میدان

کفاشی(مواد اولیه )

: ملزومات کفش

شرکت تولیدی تابان

احمدیان: 55810490-55638626-55810499

منطقه 12 .

بازار کفاشها، کوچه منوچهرخانی، سرای بهرامی

کفاشی(مواد اولیه )

: تولیدکننده انواع زیره کفش، رابر، PU,PVC، بهترین کیفیت با تکنولوژی جدید

چرم امپراطور

فراهانی : 33946592

منطقه 12 .

خ سعدی شمالی - خ جابرزاده

کفاشی(مواد اولیه )

: ملزومات کفش

فروشگاه چرم مقدم

مقدم: 33929439-09122682102

منطقه 12 .

خ سعدی شمالی

کفاشی(مواد اولیه )

: بورس لوازم اولیه کیف و کفش و زیره

حمیدی

حمیدی: 33900785

منطقه 12 .

خ سعدی شمالی - خ جابرزاده

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه کفش

مجید

اسماعیل زاده : 33968977

منطقه 12 .

لاله زار -خ امین زاده

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم یراق کیف و کفش

الوان

پناهی : 33935007

منطقه 12 .

سعدی شمالی - خ جابرزاده

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه کفش

صدف

-: 33972554

منطقه 12 .

سعدی شمالی - خ جابرزاده

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه کفش

فروشگاه 2000

اسفندی : 33904778

منطقه 12 .

سعدی شمالی -

کفاشی(مواد اولیه )

: انواع زیره کفش

گروه تولیدی حدید

مهری : 56826931

منطقه 12 .

سبزه میدان - خ سید ولی - خ منوچهرخانی

کفاشی(مواد اولیه )

: انواع زیره کفش -

یراق کرمی

کرمی : 33988692-09122807259-09121772530-33988697

منطقه 12 .

مصطفی خمینی روبروی بیمارستان سپیر

کفاشی(مواد اولیه )

: تولیدوپخش یراق آلات کیف و کفش

نیکو پارس

تسلیمی : 33993139

منطقه 12 .

خ سعدی شمالی - خ جابرزاده

کفاشی(مواد اولیه )

: ملزومات کفش

سپنتا

رفیعی : 33977463

منطقه 12 .

خ سعدی شمالی -خ جابرزاده

کفاشی(مواد اولیه )

: ملزومات کفش

فروشگاه ماسیس

ماسیس : 77685960

منطقه 12 .

سعدی شمالی - خ مصباح

کفاشی(مواد اولیه )

: خدمات کفش

اشتری

اشتری : 33922377

منطقه 12 .

خ جمهوری - خ صف -

کفاشی(مواد اولیه )

: تولیدی کفش

پاشنه سازی تهران مد

رحمانی : 77610184

منطقه 12 .

خ سعدی شمالی - خ خانقاه

کفاشی(مواد اولیه )

: تولید و عرضه انواع پاشنه و زیره کفش

-

فراهانی : 36056230-33939831

منطقه 12 .

سعدی شمالی

کفاشی(مواد اولیه )

: قالب - زیره

گروه تولید و پخش زیره سرابی

علی اصغری: 33117646

منطقه 12 .

سعدی شمالی، نبش پاساژ شیرازی، فروشگاه سرابی

کفاشی(مواد اولیه )

: تولید انواع زیره

فروشگاه هادی

هادی : 33990484-33928706

منطقه 12 .

خ سعدی شمالی -خ مصباح

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم اولیه کیف و کفش

قاسمی

قاسمی: 55158729

منطقه 12 .

خ خیام بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه کفش