کفاشی(مواد اولیه )

-

ولی زاده: 09125756138

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

-

اله مرادی: 55602657

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

-

فولادی: 55693103

منطقه 12 .

بازار، نرسیده به سیدولی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

شرکت کاوه یراق فصیح

فصیح: 55588469

منطقه 12 .

خیام - پاچنار - جنب قنادی فرح بخش

کفاشی(مواد اولیه )

: یراق کیف و کفش

شهباز

شهباز: 55613355

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

انصافی

انصافی: 55602492

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

نادری

نادری: 55695227

منطقه 12 .

خیام - بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: کفاشی - مواد اولیه

لطفی

حقیری: 55585322

منطقه 12 .

بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه کفش

رضایی

رضایی: 55607517

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

ایرانی

ایرانی: 55893766

منطقه 12 .

خیام، بازارپاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم اولیه کفش

کفش دوزان

حقیری: 55602391

منطقه 12 .

خیام - بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: انواع لوازم کفاشی

ایران مد

ویسه: 55158285

منطقه 12 .

خیام، بازارپاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: تولیدانواع قالب کفش

-

یعقوبی: 55637282

منطقه 12 .

سبزه میدان، بازارکفاشها، بازارسیدولی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

یاس

برنده: 55571258

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: بافت ولمینت انواع پارچه

ساسانیان

ساسانیان: 55580294-55619593

منطقه 12 .

خیام

کفاشی(مواد اولیه )

: تهیه وتوزیع لوازم کیف کفش

آقامحمدی

آقامحمدی : 55619253

منطقه 12 .

بازار بزرگ

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

دنیای پی یو

معصومی : 55800825-55608412-55573272

منطقه 12 .

خیام بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: مرکز تولید وپخش انواع زیره

سهیل

شالی : 55816429

منطقه 12 .

خیام ابتدای بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: تولید وپخش زیره کفش

حسینی

حسینی : 55806262-55819564

منطقه 12 .

خیام بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: تولید زیره - تهیه وتوزیع مواداولیه کفش های ورزشی و عرضه کننده کفش های ورزشی

بزرگی

بزرگی : 55816630

منطقه 12 .

بازار15خرداد بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش