کفاشی(مواد اولیه )

رضا

عابدینی: 55806237

منطقه 12 .

بازار کفاشها

کیان

بخشی پور: 33996526

منطقه 12 .

م بهارستان

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه کفش و واکس

لوتوس

ضرابی: 33973267

منطقه 12 .

سعدی شمالی

پوریا

یزدانی: 33929461

منطقه 12 .

سعدی شمالی-چ مخبرالدوله

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم اولیه کیف و کفش

صداقت

پایدار حسینی : 55636794

منطقه 12 .

خیام بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: فروشندگی چرم ولوازم اولیه کفش

تزئینات قائم

حقیقت مهر : 55806787

منطقه 12 .

خیام بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: تولید وعرضه انواع یراق آلات کیف وکفش

مهراب

صادقی: 55621343*

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش انواع زیره ورویه وکفه

طوایفی

طوایفی: 55638015

منطقه 12 .

خیام - پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه

تعمیرات خازنه

خازنه : 55670406

منطقه 11 .

راه آهن 20متری جوادیه

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش وتعمیرات

110

حسن زاده: 55633419

منطقه 12 .

خیام شمالی بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفاشی

شمشیری

شمشیری: 09393883295

منطقه 12 .

15خرداد

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفاشی

نامی

نامی: 77670940

منطقه 12 .

بازار - پاچنار

پرسپولیس

معتمدی: 55816665

منطقه 12 .

خیام - بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه

عطرت

اشتری: 33926852

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه

فراهانی

فراهانی: 55605140

منطقه 12 .

15خرداد - بازار بزرگ

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه

رئیسی

رئیسی: 33112738

منطقه 12 .

سعدی - چ مخبرالدوله

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه

دانائی

دانایی: 33929430

منطقه 12 .

جمهوری - بعداز تقاطع سعدی

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه

گل کار

گل کار: 55618688

منطقه 12 .

15خرداد بازار کفاشها

کفاشی(مواد اولیه )

: فروش لوازم کفش

هومن مارک

حسین خانی: 55808117

منطقه 12 .

خیام - بازار پاچنار - نرسیده به قنادی فرح بخش

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه کفاشی

نمونه

امین پور: 33112113

منطقه 12 .

مخبرالدوله

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم اولیه کفش