دندانپزشکی - دندانسازی

پارسیان

مجیدی: 66914666

منطقه 6 .

آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: تجهیزات دندانپزشکی

آراز

اسماعیلی-نصیرپور: 66901015

منطقه 6 .

آزادی، نبش اسکندری شمالی، بازار بزرگ آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: تهیه وتوزیع مواد وتجهیزات دندانپزشکی و لابراتوری

دنتاب

ظهیرالدینی: 66425032

منطقه 6 .

آزادی، نبش تقاطع اسکندری

دندانپزشکی - دندانسازی

: تولید، خرید وفروش کلیه مواد وتجهیزات دندانپزشکی

بازرگانی مهدی

موسوی: 66436421

منطقه 6 .

آزادی، نبش اسکندری شمالی، بورس تجهیزات دندانپزشکی آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: وارد کننده تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی

منصف طب

شجاعی: 66580900

منطقه 6 .

آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، بازار بزرگ کاوه

دندانپزشکی - دندانسازی

: تهیه وتوزیع لوازم دندانپزشکی

نیادنت

سلیمی-فروزش: 66926450

منطقه 6 .

آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی ، بازار بزرگ کاوه، راهرو اول

دندانپزشکی - دندانسازی

: تهیه وتوزیع لوازم دندانپزشکی ودندانسازی

دنا پویا

شجاعی: 66427336

منطقه 6 .

آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی

دندانپزشکی - دندانسازی

: تجهیزات دندانپزشکی

آرین

امینی: 66596623

منطقه 6 .

آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، بازار بزرگ کاوه ، راهرو اول

دندانپزشکی - دندانسازی

: تجهیزات دندانپزشکی

محمدزاده

محمدزاده: 66423497

منطقه 6 .

آزادی، اول زارع، بازار کاوه

دندانپزشکی - دندانسازی

: واردکننده مواد وتجهیزات دندانپزشکی ولابراتوری

پدیده

شتابی: 66576871

منطقه 6 .

آزادی، بازار بزرگ کاوه

دندانپزشکی - دندانسازی

: تجهیزات دندانپزشکی

اهورا

قربانی: 66562049

منطقه 2 .

آزادی، نبش اسکندری شمالی

دندانپزشکی - دندانسازی

: تهیه وتوزیع مواد و تجهیزات دندانپزشکی

ایده

رسولی: 66591037

منطقه 11 .

آزادی، نبش اسکندری شمالی، بازار آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: تهیه وتولید وتوزیع کلیه کالاهای دندانپزشکی

فراز مهراصفهان

محمودیان: 66949527

منطقه 6 .

آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، بازار کاوه

دندانپزشکی - دندانسازی

: تولیدکنندده تجهیزات دندانپزشکی

نصیرپور

نصیرپور: 66946670

منطقه 6 .

آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، بازار بزرگ کاوه

دندانپزشکی - دندانسازی

: واردات و توزیع محصولات دندانپزشکی

درخشان

سائیلی: 66943059

منطقه 6 .

آزادی، نبش اسکندری شمالی

دندانپزشکی - دندانسازی

: واردات، تهیه وتوزیع لوازم دندانپزشکی

آرشام

باقری: 66593619

منطقه 11 .

آزادی، نبش اسکندری شمالی، بورس تجهیزات دندانپزشکی آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: تجهیزات دندانپزشکی

آرین مهر

منصوری: 66420348

منطقه 6 .

آزادی، نبش خ اسکندری

دندانپزشکی - دندانسازی

: تهیه وتوزیع محصولات دندانپزشکی

نبی

نبی زاده: 66571637

منطقه 6 .

آزادی، نبش اسکندری شمالی، مجتمع آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: وارد کننده وتوزیع کننده محصولات دندانپزشکی

پدیده

عابدینی: 66572978

منطقه 6 .

خ آزادی

بهاری

جمشیدی: 55651220

منطقه 17 .

م رازی-خ هلال احمر-خ عباسی جنوبی-نبش چ جوادی