طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: صبحانه : کله پاچه ، عصرانه : سیراب و شیردان و کله پاچه

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، به همراه نان داغ، چشم، آب مغز، آب ساده، زبان، پاچه، بناگوشت، مغز، سیراب و شیردان، دست کامل، سرویس رایگان

طباخی - سیراب شیردان

: سرو کله پاچه درظروف مسی همراه با نان سنگک داغ تنوری از ساعت3بامداد لغایت 24 سرو سیراب شیردان ازساعت13 لغایت24 ارسال (بیرون بر) به صورت24 ساعته میباشد.. ...

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، صبحانه و عصرانه، کله و پاچه، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی : زبان، پاچه، چشم، بنا گوش، آب گوشت مغز، آب گوشت ساده، چای، نوشابه، ترشی، مغز، گوشت لخت، یک دست سیراب، یک پرس سیراب، ظرف و نان، سرویس برای هر نفر...

طباخی - سیراب شیردان

: کله پارچه، سیراب و شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، صبحانه: (گوشت، مغز، زبان، چشم) عصرانه: (کله پاچه، سیراب، شیردان) ساعت کاری: 4صبح الی 24