اغذیه -رستوران -سفره خانه

گلپایگانی

مرثانی : 77390286

منطقه 4 .

تهرانپارس بین ف سوم وچهارم خ 218 غربی

-

حقیقت: 77061746

منطقه 4 .

تهرانپارس، میدان پروین، خ خیری

رازی

محسن زاده : 09363512807

منطقه 12 .

وحدت اسلامی نرسیده به م وحدت اسلامی

بهارآزادی

عبادالهی: 77786744

منطقه 4 .

تهرانپارس، میدان رهبر، خ بهارآزادی، روبروی لاله جنوبی

پنگول

علی زاده : 55955367

منطقه 20 .

شهر ری م غیبی نرسیده به مسجد ارشاد

جعفری

جعفری: 55931121

منطقه 20 .

شهر ری م نماز خ 35متری امام حسین خ دیلمان جنوبی

سرای سادات

حسنی: 55488318

منطقه 11 .

ولیعصر، میدان منیریه، خ معیری

فروردین

زرندی: 66968491

منطقه 12 .

جمهوری، 12فروردین جنوبی

المهدی

صادق پور : 66952324

منطقه 12 .

جمهوری خ 12فروردین جنوبی

بهادر

وفامنش : 55393566

منطقه 12 .

وحدت اسلامی خ سرگرد بشیری

روزبهانی

روزبهانی : 77323331

منطقه 4 .

تهرانپارس خ 196شرقی بین م پروین و 131

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه حلیم بوقلمون

سوری

سوری: 09351031328

منطقه 4 .

تهرانپارس خ 196 شرقی خ 135 جنوبی خ 192 قصابان

گلپایگانی

جعفری: 77335539

منطقه 4 .

تهرانپارس

ترنج

خلیلی : 77792510

منطقه 4 .

تهرانپارس بلوار پروین بین 186 و188شرقی

شاهد

بخشی : 77873572

منطقه 4 .

تهرانپارس خ جشنواره خ بلوار پروین شمالی نبش خ 192

اغذیه سینا

دلنواز : 55411288

منطقه 11 .

قزوین خ مخصوص خ سینا

پایتخت نو

بنی اسدی: 33142430

منطقه 15 .

افسریه - 15 متری دوم - نبش خ 41

سعادت

عسکری: 77305900

منطقه 4 .

تهرانپارس شهرک حکیمیه بلوار بهار جنب املاک امین

ایران باستان

شاه ولدی: 09125026670

منطقه 11 .

آذربایجان، خ باستان جنوبی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: قهوه خانه سنتی

فیلیپر

داودی : 77347187

منطقه 4 .

تهرانپارس بلوار پروین خ 182شرقی