قالبسازی و فرز کاری

فرازصنعت

قدیمی: 76264386

منطقه 4 .

جاجرود، کمرد، خ صنعت شرقی، نرسیده به سنگ لشگری

فارس

حسنی: 2264149

منطقه 4 .

جاده جاجرود، کمرد، خ صنعت شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: سازنده انواع قالبها

پرشین صنعت

معارف وند : 77390780

منطقه 4 .

تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ همای شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: ساخت و تعمیر قالب های پلاستیکی

ظریف

موسوی: 09192470323

منطقه 4 .

تهرانپارس - خ جشنواره - خ نقدی

آریاصنعت

عزیزی: 77348999

منطقه 4 .

تهرانپارس - خ جشنواره - خ امین - خ همای شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: طراحی و ساخت انواع قالب

رستمی پور

رستمی پور : 77780816

منطقه 4 .

تهرانپارس ف دوم خ جشنواره خ امین 20متری همای شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: انواع قالب صنعتی

بابائی

بابائی : 77140183

منطقه 4 .

تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ همای شرقی

-

ساریخانی: 77328251

منطقه 4 .

تهرانپاس، میدان پروین، خ 196شرقی، خ 135جنوبی

-

حسنی: 09134721682

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ جشنواره، خ نقدی

بهفن کوثر

ظهوریان: 77338509

منطقه 4 .

فلکه دوم تهرانپارس، خ جشنواره، بلواراحسان

صنعتی شریف

فکری: 77335035

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ جشنواره، خ ش زهدی

قالبسازی و فرز کاری

: ساخت وتولیدقالبهای پلاستیکی

چخماقی

چخماقی: 77961870

منطقه 4 .

تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ همای شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: قالب سازی تزریق پلاستیک

سلیمانی

سلیمانی: 77340132

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ جشنواره، خ کلهر