ریسندگی و بافندگی

سفیر

پور ابراهیم: 66717044

منطقه 12 .

جمهوری - نبش سی تیر

بصیری

بصیری: 66737472

منطقه 12 .

جمهوری - نبش سی تیر

نشاط

بهروزی: 66740758

منطقه 12 .

جمهوری، نبش سی تیر

صدف

شایسته: 66725966

منطقه 12 .

جمهوری - نرسیده به سی تیر - ساختمان ایفل

ریسندگی و بافندگی

: تریکو - کشباف

اقبالی

اقبالی: 66747142

منطقه 12 .

جمهوری - نبش سی تیر

گل سرخ

یاوری: 66708946

منطقه 12 .

جمهوری - جنب خ سی تیر - ساختمان جعفری-نبش ک نوبهار

برادران اجمالی

اجمالی: 66708429

منطقه 12 .

جمهوری - جنب بانک ملی - ساختمان جعفری

برادران رحیمی

رحیمی: 55614620

منطقه 12 .

بازارآهنگران

افق

قزوینی: 55892431

منطقه 12 .

15خرداد - بازار آهنگران

وفایی نژاد

وفایی نژاد: 55614600

منطقه 12 .

15خرداد - بازار آهنگران

سیما

زواریان: 55160664

منطقه 12 .

بازارکفاشها-دالان امین الملک

ریسندگی و بافندگی

: تریکو-کشباف

ولی میرزا

ولی میرزا: 66708874

منطقه 12 .

جمهوری، چ سی تیر ، ساختمان جعفری

ریسندگی و بافندگی

: انواع بافت مردانه، بچه گانه ، زنانه

گلایل

جعفری: 55165987

منطقه 12 .

خ خیام-پاچنار-جنب مسجدآذربایجانیها

ریسندگی و بافندگی

: شرکت بافت پوشاک

اخوان شکریان

شکریان: 55895600

منطقه 12 .

بازار مسگرها - گذرلوطی صالح

ریسندگی و بافندگی

: بافت و پارچه های تریکو

کشاورز

کشاورز: 55574259

منطقه 12 .

بازار مسگرها، گذر لوطی صالح

ریسندگی و بافندگی

: خریدوفروش انواع پارچه کشباف و تریکو و یقه در رنگهای مختلف

جدی

جدی: 55577830

منطقه 12 .

انتهای بازار مسگرها، زیر گذر لوطی صالح

ریسندگی و بافندگی

: مرکز تهیه وتوزیع تی شرت مردانه

کاظمی

کاظمی: 55619342

منطقه 12 .

بازار مسگرها، گذر لوطی صالح

ریسندگی و بافندگی

: بافت و تکمیل پارچه های تریکو

ماژیک

شقاقی: 55896325

منطقه 12 .

بازار-پاچنار-جنب مسجد آذربایجانی ها

هیراد

فرشی: 33927284

منطقه 12 .

فردوسی

ریسندگی و بافندگی

: تولید وپخش تریکو

بافندگی اکبری

اکبری: 55574558

منطقه 12 .

مولوی، رئیس عبدالهی

ریسندگی و بافندگی

: وارد کننده لوازم وریشه پرده