ریسندگی و بافندگی

نفیس تریکو

تیموری: 33960346

منطقه 12 .

جمهوری نرسیده به م بهارستان جنب سینما اروپا

ریسندگی و بافندگی

: انواع پوشاک

شکرپور

شکرپور: 55607221

منطقه 12 .

مولوی ایستگاه سعادت خ احمدی سه راه نایب علی

ریسندگی و بافندگی

: عرضه کننده انواع پارچه گردبافت

وثوق

وثوق: 33940635

منطقه 12 .

فردوسی

اعرفی

اعرفی: 33916651

منطقه 12 .

بهارستان - خ جمهوری شرقی

رامز

رامز: 33916774

منطقه 12 .

سعدی

کشبافی حاتمی

حاتمی: 33113058

منطقه 12 .

جمهوری روبروی سفارت انگلیس جنب کوچه شیروانی

حدیث

ده نمکی: 33964798

منطقه 12 .

بهارستان جمهوری شرقی

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

پرو

بیدهندی: 66732466

منطقه 12 .

جمهوری اسلامی چ سی تیر

خدایی

خدایی: 33916728

منطقه 12 .

سعدی

امین

امینی نژاد: 33901489

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی

تریکو قناعتی

قناعتی: 66953636

منطقه 11 .

فلسطین بالاتراز خ لبافی نژاد

صبا

آتشی: 33119391

منطقه 12 .

بهارستان خ جمهوری شرقی

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

فخرایی

فخرایی: 33929806

منطقه 12 .

سعدی

ساری

ساری: 33929807

منطقه 12 .

سعدی جنوبی

سهرابی

سهرابی: 66402301

منطقه 11 .

فلسطین پائین تر ازانقلاب

تک رنگ

آقامرشدی: 33923680

منطقه 12 .

جمهوری بین حافظ و سینما اروپا

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

تریکو جلالی

جلالی: 33913828

منطقه 12 .

جمهوری جنب ظهیرالاسلام

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

عارف

نصر: 33971703

منطقه 12 .

فردسی

ریسندگی و بافندگی

: پخش تریکو وپوشاک

تریکو نقشه

نحشه ای: 33960568

منطقه 12 .

جمهوری

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی پوشاک

باقرزاده

باقرزاده: 33902628

منطقه 12 .

سعدی