ریسندگی و بافندگی

سیف الهی

سیف الهی: 55150956

منطقه 12 .

خیام

ریسندگی و بافندگی

: خدمات بافندگی

کشباف

احمدی: 55614068

منطقه 12 .

بازار عباس آباد - نرسیده به گذر لوطی صالح

الوندی

الوندی: 55614286

منطقه 12 .

بازار مسگرها - روبروی مسجد هفت تن

عراقی

عراقی: 55630624

منطقه 12 .

بازاربزرگ - ابتدای بازارعباس آباد - پایین تراز چ باغ ایلچی-سرای لطفی پور

برادران حقی

حقی: 55818833

منطقه 12 .

خیام - بازار پاچنار - جنب پاساژ ایران یراق

عرفان

آقانسب : 55622281

منطقه 12 .

بازاربزرگ تهران -بازارچه سعادت

ریسندگی و بافندگی

: تولید وپخش پوشاک

درزی

درزی: 33928112

منطقه 12 .

سعدی شمالی

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

علوی

علوی: 33995389

منطقه 12 .

سعدی

حبیب نژادی

حبیب نژاد: 33909062

منطقه 12 .

سعدی

شبستری

شبستری: 66760486

منطقه 12 .

جمهوری - نرسیده به حافظ

مرادی

مرادی: 55604587

منطقه 12 .

ملووی - انتهای بازار مسگرها - گذر لوطی صالح

نسیم

نعیمی: 55892738

منطقه 12 .

مولوی بازار حضرتی

ریسندگی و بافندگی

: لباس تریکو

شاهرخ

شاهرخی کیا: 33933300

منطقه 12 .

بهارستان -جمهوری شرقی

وایگان

وایگان: 66728022

منطقه 12 .

جمهوری نرسیده به حافظ

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

کشباف دی

اکبری: 66738216

منطقه 12 .

جمهوری نبش سی تیر

ریسندگی و بافندگی

: تریکو - کشباف

طاهری

طاهری: 33927097

منطقه 12 .

بهارستان خ جمهوری شرقی

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

پرشین

سلطانی: 09194482818

منطقه 12 .

بازار گذر لوطی صالح

شرکاء

عطائی: 55816097

منطقه 12 .

15خرداد بازار آهنگرها

ریسندگی و بافندگی

: تولید وپخش تریکوجات

فروزان

فروزان: 33904145

منطقه 12 .

بهارستان خ جمهوری شرقی

حسینی

حسینی: 33926608

منطقه 12 .

بهارستان خ جمهوری شرقی