ریسندگی و بافندگی

شوکتی

شوکتی: 55162602

منطقه 12 .

15خرداد-بازارآهنگران

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی کشبافت

کشباف نگار

رزاق زاده: 66705919

منطقه 12 .

خ جمهوری-نبش30تیر-ساختمان ایفل

ریسندگی و بافندگی

: کشباف -تریکو

امیر

قدیمی: 66741145

منطقه 12 .

خ جمهوری-نبش30تیر-ساختمان ایفل

مقامی

قائم مقام فراهانی: 55601490

منطقه 12 .

15خرداد-بازارآهنگران

اویس

قرنی: 55638576

منطقه 12 .

15خرداد-بازارآهنگران

آهن سازان

آهن سازان: 55635249

منطقه 12 .

بازارآهنگران

خندان

خندان: 55606916

منطقه 12 .

15خرداد، نرسیده به چ مصطفی خمینی

ریسندگی و بافندگی

: پوشاک کشباف

اسماعیلی

اسماعیلی: 55621466

منطقه 12 .

15خرداد - بازار آهنگران

ریسندگی و بافندگی

: تولیدی تریکو

جمن

قندی: 55621920

منطقه 12 .

15خرداد-بازارآهنگران

تریکوهما

زابلی: 55163792

منطقه 12 .

سبزه میدان

ریسندگی و بافندگی

: مرکز پخش جوراب ولباس زیر زنانه و مردانه

زالی

زالی: 55151842

منطقه 12 .

15خرداد

بعثت

قریب: 55626444

منطقه 12 .

بازارآهنگرها

سبلان

اسکندری: 66752298

منطقه 12 .

جمهوری-نبش 30تیر

قصرکودک

سرداری: 55816611

منطقه 12 .

بازار-سبزه میدان-بازارحراج-دالان زرتشتیها

ریسندگی و بافندگی

: تریکووسیسمونی

زرند

حدادی: 66708366

منطقه 6 .

خ جمهوری-نبش30تیر

کشباف راز

جنگجو: 66714311

منطقه 12 .

جمهوری، نبش کوچه نوبهار، ساختمان جعفری

ریسندگی و بافندگی

: انواع کشباف

شمس

شمس: 55634426

منطقه 12 .

15خرداد، بازار آهنگران

تریکو والا

ولی میرزا: 66708330

منطقه 12 .

جمهوری، نبش سی تیر

مقتدری

مقتدری: 33116213

منطقه 12 .

سعدی شمالی، بالاتراز چ مخبرالدوله، ساختمان مهران

رئوف

محمدی: 66723200

منطقه 12 .

خ جمهوری-نبش 30تیر