کفاشی(مواد اولیه )

بنکدار

بنکدار: 33907812

منطقه 12 .

سعدی شمالی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم اولیه کفش

شاد

فراهانی: 33951268

منطقه 12 .

سعدی شمالی

کفاشی(مواد اولیه )

: تهیه وتوزیع کلیه ملزومات کیف وکفش

قره گوزلو

قره گوزلو: 55587441

منطقه 12 .

بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

110

خلیل نژاد: 55609532

منطقه 12 .

بازار کفاشها

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفاشی

رضاپور

رضاپور: 55602438

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

غلامی

غلامی: 55613077

منطقه 12 .

خیام، پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

منیری

منیری: 55168696

منطقه 12 .

خ خیام-اول بازارپاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: چسب و لوازم کفاشی

داودی

داودی: 55609528

منطقه 12 .

سبزه میدان-بازار کفاش ها

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه

ایران واکس

مهابادی پور: 55626067

منطقه 12 .

بازار سبزه میدان- بازار کفاشها-

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفاشی

موسوی

موسوی: 33112809

منطقه 12 .

سعدی شمالی

کفاشی(مواد اولیه )

: بورس لوازم اولیه کیف وکفش

قربانی

قربانی: 55151646

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

همایونی

همایونی : 66204700

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ بهرامی

کفاشی(مواد اولیه )

: مواداولیه کفش