اغذیه -رستوران -سفره خانه

مک من

رحمتی : 77388603

منطقه 4 .

تهرانپارس خ توحید روبروی پارک پلیس نبش خ نوروزیان

جوان

مجندهی : 55956080

منطقه 20 .

شهر ری روبروی مترو شهر ری بلوار داسار

هانا

کماسی : 66201756

منطقه 18 .

شهرک ولیغصر خ بازرگان روبروی قنادی اسلامی

ونوس

غلامی : 66219576

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ رجائی

-

نجفی: 09335048208

منطقه 4 .

رسالت شرقی، تقاطع مترو تهرانپارس

جعفرنیا

جعفرنیا : 55922238

منطقه 20 .

شهر ری م نماز خ 35 متری امام حسین خ خانلری نبش خ جهانی

سالار

تیموری: 77797200

منطقه 4 .

میدان پروین، انتهای خ 196شرقی، ابتدای 45متری شریعتی

ری پخت

صادقی : 55909557

منطقه 20 .

شهر ری م فرمانداری خ ادریس سلیمانی

من وتو

نجفی: 77002589

منطقه 4 .

حکیمیه، فازیک، میدان فجر، بلوارفجر، جنب نانوایی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: کبابسرا وتهیه غذا

خرم

نجفی: 77007645

منطقه 4 .

حکیمیه، فازیک، خ خرم، نبش پگاه

یکتا

یکتا: 77124631

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ وفادارشرقی، نرسیده به دوراهی رهبر

کباب ناب

نصرتی : 55916050

منطقه 20 .

شهر ری خ قم نرسیده به م فرمانداری

بازرگان

مشهوری: 66243622

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر، خ بهرامی، خ رجائی

گلپایگان

نجفی: 66231002

منطقه 18 .

بلوارمعلم، خ ش رجائی

بهار

محمدی: 77002737

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ امین، بلواربهار، جنب طباخی کاخ

طاق بستان

کمالی: 77799322

منطقه 4 .

م پروین - خ196شرقی -خ 135 شمالی - بین 196و198

فلاحی

فلاحی : 33377833

منطقه 20 .

شهر ری خ منتظری

رنگین کمان

ستایش: 66311837

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر، نبش ک ترک

گلستان

کماسی : 66225074

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر حیدری جنوبی

جیگرکی یاران

سلطانی: 66234573

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ حسینی