اغذیه -رستوران -سفره خانه

بهار

محمدی: 77002737

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ امین، بلواربهار، جنب طباخی کاخ

طاق بستان

کمالی: 77799322

منطقه 4 .

م پروین - خ196شرقی -خ 135 شمالی - بین 196و198

فلاحی

فلاحی : 33377833

منطقه 20 .

شهر ری خ منتظری

رنگین کمان

ستایش: 66311837

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر، نبش ک ترک

گلستان

کماسی : 66225074

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر حیدری جنوبی

جیگرکی یاران

سلطانی: 66234573

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ حسینی

شقایق

تیموری : 66205850

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ مسلمی