دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر شجاریان

شجاریان: 33335928

منطقه 14 .

پیروزی - م بروجردی - خ محبی

امیرالمومنین(ع)

دکتر رزازیان-خانم دکتر قاسم زاده : 33830244

منطقه 15 .

افسریه 20متری نبش 15 متری چهارم جنب قنادی رضا

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشکی ودندانسازی

فتح

دکتر شیخ زاده : 33156660

منطقه 15 .

افسریه 20متری بین 15 متری اول ودوم

دندانپزشکی - دندانسازی

: درمانگاه دندانپزشکی

مطب دکتر ریاض صدری

ریاض صدری: 33841717

منطقه 15 .

20متری افسریه - بین 15 متری اول و دوم

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

دندانپزشکی 120

توسلیان : 77877578

منطقه 4 .

تهرانپارس پایین تراز ف سوم

دکتر بستانپور

بستانپور : 77866512

منطقه 4 .

تهرانپارس بین ف دوم وسوم بین خ 186 و188شرق

مطب دکتر خندان

خندان: 33033882

منطقه 14 .

م خراسان - خ 17شهریور - خ طیب

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر صبا

صبا: 09397273636

منطقه 4 .

هنگام - بالاتراز م الغدیر

مطب دکتر معزی زاده

معزی زاده: 22762748

منطقه 3 .

دولت - بین چ قنات و خ مطهری

رازی

کاظمی: 44086553

منطقه 3 .

جنت آباد، نرسیده به کاشانی

دکتر حسین پور

حسین پور : 22633515

منطقه 15 .

مشیریه نبش چ اول

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

دکتر بو شهریان

بوشهریان : 33036098

منطقه 14 .

م خراسان خ 17شهریور خ طیب

نور

مومن خانی : 44528882

منطقه 21 .

تهرانسراصلی تقاطع لاله و خ دهم ط فوقانی بانک سپه

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

دکترقدیری

قدیری: 66624250

منطقه 9 .

مهرآباد جنوبی نبش خ دامپروری -ساختمان فراز

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح-دندانپزشک

-

ابراهیمی: 77067386

منطقه 4 .

تهرانپارس، بین فلکه سوم وچهارم

صادقی

صادقی: 88966876

منطقه 6 .

م فاطمی خ بیستون

دکتر صالحیار

صالحیار : 88326255

منطقه 7 .

هفت تیر ضلع شمالی میدان جنب مفتح

دکتر مهرزاد

مهرزاد : 88783376

منطقه 11 .

ولیعصر پایین تراز سه راه توانیر جنب هواپیمایی امارات

دندانپزشکی - دندانسازی

: دکتر دندانپزشک

برنا

یاوری: 33802016

منطقه 15 .

افسریه، بین 15متری اول ودوم، خ 29

دکتر حکیمی

دکتر حکیمی : 77724341

منطقه 4 .

تهرانپارس بالاتراز چ تیرانداز نرسیده به ف دوم نبش خ 166 شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: کلینیک دندانپزشک