قالبسازی و فرز کاری

-

شیربرقی: 36676836

حومه تهران .

جاده خاوران، شهرک صنعتی بهارستان، خ نیلوفر 4

-

کلهر: 36676517

حومه تهران .

جاده خاوران، شهرک صنعتی بهارستان، خ نیلوفر2

آتی سازان

رامشینی: 36676840

حومه تهران .

کیلومتر 12 جاده خاوران، بعد از خاورشهر عبباس آباد علاقه مند، شهرک صنعتی بهارستان، فاز یک نیلوفر 4، سالن شماره 357

-

تفنگچی: 36676862

حومه تهران .

جاده خاوران، شهرک صنعتی بهارستان، نیلوفر 6

قالبسازی 110 جعفرآبادی

جعفرآبادی: 36676378-36676805-36675297

حومه تهران .

خاوران - کیلومتر 12 جاده عباس آباد علاقمند-شهرک صنعتی بهارستان -فاز یک -نیلوفر 5-سالن 400

قالبسازی و فرز کاری

: ساخت انواع قالبهای سینه ماتریس -پلاستیک -دایکاست -خدمات فرز-تراش- صفحه تراش-اسپارک

پارس رایان سازه

حسن و حمیدرضا گوهرچی: 36676830-36676831

حومه تهران .

جاده خاوران - عباس آباد علاقمند -شهرک صنعتی بهارستان -فاز یک

قالبسازی و فرز کاری

: فرز CNC ، تراش CNC ، قطعه و قالب سازی و تولید

آریا

رشدیه: 33283519

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت آهنکاران

-

احمدزاده: 33284556

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ بنفشه شرقی

-

حمیدپور: 33281895

حومه تهران .

جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ شقایق

-

عباسی: 33282622

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ شقایق شرقی

شاکری

شاکری: 33284451

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ شقایق شرقی

سعید

جمشیدی: 33286621

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ یاس شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: فرزکاری و قالب سازی

قالب سازی مقدم

مقدم: -

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ سازمان آب، نبش پنجم شیدایی

-

عشقی موسوی: 33282526

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ بنفشه شرقی

جعفرآبادی

جعفرآبادی: 33284518

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ یاس شرقی

-

قائمی: 33284342-33283839

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ رز

داودیان

داودیان: 33282447

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ بنفشه شرقی

-

زمانی: 33282171

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ رز

خادمی

خادمی: 33723991

منطقه 15 .

خ خاوران، خ منصور شرقی، خ ناصری

قالبسازی محسن

معزز: 33717123

منطقه 15 .

خاوران، انتهای اتابک ، خ شهید آقای علی گل