قالبسازی و فرز کاری

-

عشقی موسوی: 33282526
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ بنفشه شرقی

جعفرآبادی

جعفرآبادی: 33284518
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ یاس شرقی

-

قائمی: 33284342-33283839
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ رز

داودیان

داودیان: 33282447
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ بنفشه شرقی

-

زمانی: 33282171
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ رز

خادمی

خادمی: 33723991
منطقه 15 . خ خاوران، خ منصور شرقی، خ ناصری

قالبسازی محسن

معزز: 33717123
منطقه 15 . خاوران، انتهای اتابک ، خ شهید آقای علی گل

پلی تکنو قالب

علی خواه: 33283382
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ میخک

قالبسازی و فرز کاری

: قالب های پلاستیکی

المهدی

قندهاری: *33282370
حومه تهران . جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ نیلوفر

کاوه

حسنی: 09128148550
منطقه 4 . جاده جاجرود، کمرد، خ صنعت شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: قالبسازی وپرسکاری

قالبسازی صباغی

صباغی: 33281151
حومه تهران . جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران -خ بنفشه

کارگاه ایران تکنیک

فریدونی: 33282573
حومه تهران . جاده گرمسار -شهرک صنعتی خاوران - خ میخک

شرکت صنعتگر پارسیان

بوالحسنی : 33282310-1
حومه تهران . جاده خاوران -شهرک صنعتی فن آوران - میدان کوثر -خ میخک -

قالبسازی و فرز کاری

: طراحی و ساخت انواع قالبهای پلاستیک و دایکاست -سنگ زنی و دنده زنی

-

حمیدپور: 33281895-6
حومه تهران . جاده خاوران -شهرک صنعتی خاوران -سایت فن آوران -خ شقایق

CNG

شریفی: -
حومه تهران . جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران -سایت فن آوران -خ بنفشه

قالبسازی و فرز کاری

: قالبسازی و خدمات فرز

استادیان

استادیان: 33286246
حومه تهران . جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ نیلوفر

المهدی

قندهاری: 33282370
حومه تهران . جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ نیلوفر

-

علی خواه: 33284508
حومه تهران . جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران، خ میخک

قالبسازی آریا

بابایی: 33867340
منطقه 15 . مشیریه، 20 متری اعظم

قروشگاه نجفی

نجفی: 33867536
منطقه 15 . مشیریه -20 متری اعظم - نرسیده به بوعلی