قالبسازی و فرز کاری

-

حمیدپور: 33281895

حومه تهران .

جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ شقایق

-

عباسی: 33282622

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ شقایق شرقی

شاکری

شاکری: 33284451

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ شقایق شرقی

سعید

جمشیدی: 33286621

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ یاس شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: فرزکاری و قالب سازی

قالب سازی مقدم

مقدم: -

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ سازمان آب، نبش پنجم شیدایی

-

عشقی موسوی: 33282526

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ بنفشه شرقی

جعفرآبادی

جعفرآبادی: 33284518

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ یاس شرقی

-

قائمی: 33284342-33283839

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ رز

داودیان

داودیان: 33282447

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ بنفشه شرقی

-

زمانی: 33282171

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ رز

خادمی

خادمی: 33723991

منطقه 15 .

خ خاوران، خ منصور شرقی، خ ناصری

قالبسازی محسن

معزز: 33717123

منطقه 15 .

خاوران، انتهای اتابک ، خ شهید آقای علی گل

پلی تکنو قالب

علی خواه: 33283382

حومه تهران .

شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ میخک

قالبسازی و فرز کاری

: قالب های پلاستیکی

المهدی

قندهاری: *33282370

حومه تهران .

جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ نیلوفر

کاوه

حسنی: 09128148550

منطقه 4 .

جاده جاجرود، کمرد، خ صنعت شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: قالبسازی وپرسکاری

قالبسازی صباغی

صباغی: 33281151

حومه تهران .

جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران -خ بنفشه

کارگاه ایران تکنیک

فریدونی: 33282573

حومه تهران .

جاده گرمسار -شهرک صنعتی خاوران - خ میخک

شرکت صنعتگر پارسیان

بوالحسنی : 33282310-1

حومه تهران .

جاده خاوران -شهرک صنعتی فن آوران - میدان کوثر -خ میخک -

قالبسازی و فرز کاری

: طراحی و ساخت انواع قالبهای پلاستیک و دایکاست -سنگ زنی و دنده زنی

-

حمیدپور: 33281895-6

حومه تهران .

جاده خاوران -شهرک صنعتی خاوران -سایت فن آوران -خ شقایق

CNG

شریفی: -

حومه تهران .

جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران -سایت فن آوران -خ بنفشه

قالبسازی و فرز کاری

: قالبسازی و خدمات فرز