قالبسازی و فرز کاری

چخماقی

چخماقی: 77961870

منطقه 4 .

تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ همای شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: قالب سازی تزریق پلاستیک

سلیمانی

سلیمانی: 77340132

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ جشنواره، خ کلهر