قالبسازی و فرز کاری

آتی سازان

رامشینی: 36676840
حومه تهران . کیلومتر 12 جاده خاوران، بعد از خاورشهر عبباس آباد علاقه مند، شهرک صنعتی بهارستان، فاز یک نیلوفر 4، سالن شماره 357

-

تفنگچی: 36676862
حومه تهران . جاده خاوران، شهرک صنعتی بهارستان، نیلوفر 6

قالبسازی 110 جعفرآبادی

جعفرآبادی: 36676378-36676805-36675297
حومه تهران . خاوران - کیلومتر 12 جاده عباس آباد علاقمند-شهرک صنعتی بهارستان -فاز یک -نیلوفر 5-سالن 400

قالبسازی و فرز کاری

: ساخت انواع قالبهای سینه ماتریس -پلاستیک -دایکاست -خدمات فرز-تراش- صفحه تراش-اسپارک

پارس رایان سازه

حسن و حمیدرضا گوهرچی: 36676830-36676831
حومه تهران . جاده خاوران - عباس آباد علاقمند -شهرک صنعتی بهارستان -فاز یک

قالبسازی و فرز کاری

: فرز CNC ، تراش CNC ، قطعه و قالب سازی و تولید

آریا

رشدیه: 33283519
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت آهنکاران

-

احمدزاده: 33284556
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ بنفشه شرقی

-

حمیدپور: 33281895
حومه تهران . جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ شقایق

-

عباسی: 33282622
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ شقایق شرقی

شاکری

شاکری: 33284451
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ شقایق شرقی

سعید

جمشیدی: 33286621
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ یاس شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: فرزکاری و قالب سازی

-

عشقی موسوی: 33282526
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ بنفشه شرقی

جعفرآبادی

جعفرآبادی: 33284518
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ یاس شرقی

-

قائمی: 33284342-33283839
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ رز

داودیان

داودیان: 33282447
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ بنفشه شرقی

-

زمانی: 33282171
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، بلوار کوثر، خ رز

پلی تکنو قالب

علی خواه: 33283382
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ میخک

قالبسازی و فرز کاری

: قالب های پلاستیکی

المهدی

قندهاری: *33282370
حومه تهران . جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ نیلوفر

قالبسازی صباغی

صباغی: 33281151
حومه تهران . جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران -خ بنفشه

کارگاه ایران تکنیک

فریدونی: 33282573
حومه تهران . جاده گرمسار -شهرک صنعتی خاوران - خ میخک

شرکت صنعتگر پارسیان

بوالحسنی : 33282310-1
حومه تهران . جاده خاوران -شهرک صنعتی فن آوران - میدان کوثر -خ میخک -

قالبسازی و فرز کاری

: طراحی و ساخت انواع قالبهای پلاستیک و دایکاست -سنگ زنی و دنده زنی