ریسندگی و بافندگی

تکنو بافت

مدیریت: ابوالفضل سبیلی

کرج - منطقه 1 .

آدرس کارخانه: نظرآباد، میدان صنعت، خیابان پمپ بنزین روستای قوچ حصار بافندگی سبیلی

ریسندگی و بافندگی

: تولیدکننده انواع کش، قیطان، نوار و...

رانر

مدیریت: علی ابراهیمی

کرج - منطقه 9 .

م مادر - بلوار دانش آموز - جنب بانک رفاه

ریسندگی و بافندگی

: انواع ترمه

فروشگاه خدابخشی

مدیریت: ایمان خدابخشی

کرج - منطقه 9 .

میدان توحید - خ مظاهری - نبش آبان

ریسندگی و بافندگی

: تعمیر ماشین های بافندگی

ممتاز

مدیریت: محمود حاجی مقصودی

کرج - منطقه 9 .

خ بهشتی - خ ادهم

ریسندگی و بافندگی

: لوازم قالیبافی

دارکوب

مدیریت: محسن حیدری

کرج - منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - خ ادهم - روبروی پاساژ محسنی

ریسندگی و بافندگی

: لوازم قالیبافی