خیمه-چادردوزی

خیمه آسیا

غلام نژاد: 33962215

منطقه 12 .

امیر کبیر - نبش ک نویدی

خیمه-چادردوزی

: چادر اتومبیل - کمپ مسافران - برزنت

خیمه سبز

محسنی: 33915012

منطقه 12 .

امیرکبیر - جنب دیوار بانک ملی

خیمه-چادردوزی

: انواع چادر و برزنت و خیمه

دفتر خیمه امید

نانکلی: 33110725

منطقه 12 .

امیر کبیر، بین پامنار و سرچشمه

خیمه برادران

ملکی پور: 33971656

منطقه 12 .

امیر کبیر، روبروی کوچه ذغالیها

خیمه-چادردوزی

: سازنده انواع چادرهای اسکلتی دیرکی و آلاچیق و چادرفنری، مسافرتی

تهران مشمع

نجفی: 33924694

منطقه 12 .

امیر کبیر، چ سرچشمه

خیمه-چادردوزی

: تولید کننده انواع چادر

خیمه رنگارنگ

ناصری: 55186957

منطقه 12 .

شوش غربی، سه راه خیام، جنب باربری اقتصاد

خیمه-چادردوزی

: تولید وپخش انواع پارچه بزرنت وچادرهای مسافرتی کمدلباس، روکش کالا، چادر ماشین

نوید

رجبی: 33971657

منطقه 12 .

چ سرچشمه - خ امیر کبیر- نرسیده به پامنار

خیمه-چادردوزی

: خیمه و چادر

برادران

ملکی پور: 33116349

منطقه 12 .

چ سرچشمه - خ امیر کبیر- روبروی ک ذغالیها

خیمه-چادردوزی

: خیمه و چادر

محمودی

محمودی: 33110583

منطقه 12 .

خ امیر کبیر - روبروی هتل آرین

خیمه-چادردوزی

: خیمه و چادر

ایران چادر

حاتمی: 33113912

منطقه 12 .

امیر کبیر - جنب بانک ملی

خیمه-چادردوزی

: خیمه و چادر

خیمه علی

قره داغی: 33928438

منطقه 12 .

امیر کبیر-

خیمه-چادردوزی

: خیمه و چادر

علی

نانکلی: 33925330

منطقه 12 .

امیر کبیر- نبش ک کوکب ذغالی ها

خیمه-چادردوزی

: خیمه و چادر

متین

نیاک: 33112771

منطقه 12 .

امیر کبیر - بعد از پامنار -

خیمه-چادردوزی

: خیمه و چادر

خرم

ملکی: 33904315

منطقه 12 .

امیر کبیر- بین پامنار و سرچشمه

خیمه-چادردوزی

: خیمه و چادر

کسری

صالح راد: 33110587

منطقه 12 .

چ سرچشمه - خ امیر کبیر

خیمه-چادردوزی

: خیمه و چادر

سپه

ارشادی: 66416378

منطقه 6 .

م حر - جنب بانک صادرات

خیمه-چادردوزی

: خیمه و چادر

گلچین

اسلامی : 33071109

منطقه 14 .

پیروزی بلوار ابوذر بعداز پل دوم جنب کوچه شهروی

خیمه-چادردوزی

: چادرو خیمه

خیمه ولیعصر

حیدری: 55312351

منطقه 13 .

خ 17شهریورجنوبی، پایین ترازسه راه تیردوقلو

خیمه-چادردوزی

: کارگاه تولیدانواع چادرهای مسافرتی

ارشادی

ارشادی: 33115569

منطقه 12 .

4راه چشمه

خیمه-چادردوزی

: تهیه کننده انواع چادروآلاچیق

خیمه سپه

ارشادی: 66468157

منطقه 11 .

م حر

خیمه-چادردوزی

: انواع چادر وخیمه