طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی و کله پاچه ای (سرویس رایگان در محدوده)

طباخی سحر

پرهیزکاری :

منطقه 4 .

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیراب شیردان، سنگک داغ

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی دوستان کله پاچه بناگوش زبان مغز پاچه وسیراب شیردان .لژخانوادگی. شبانه روزی با پیک رایگان درب منزل .سفارشات پذیرفته می شود.کشتار روز

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه و سیراب شیردان، ساعت کار صبح ها 4 الی 11، عصرها 16 تا 23، (صبح ها کله پاچه ، عصرها کله پاچه و سیراب شیردان) (صبحانه ای کامل برای شروع یک روز خوب)...

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیراب شیردان، غذای طبیعی، لذیذ و مقوی

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، صبحانه: کله، پاچه مغز، زبان، عصرانه: سیراب شیردان + کله پاچه

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی مکانی آرام و دلنشین با موسیقی سنتی آماده پذیرایی از شما عزیزان میباشیم و پذیرایی از مجالس شما دوستان تولد و مهمانی سرویس رایگان تحویل درب منزل وادارجات...

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی -کله پزی و سیرابی

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیراب شیردان، سنگک داغ

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی کله پاچه و سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، زبان، مغز، پاچه، گوشت، سیراب و شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، بناگوش، مغز، چشم، زبان