طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی& ، نان داغ ، سرویس رایگان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی ( ارائه خدمات با اسنپ فود ) ساعت کاری 4 صبح الی 12 شب

طباخی - سیراب شیردان

: سرو کله پاچه درظروف مسی همراه با نان سنگک داغ تنوری از ساعت3بامداد لغایت 24 سرو سیراب شیردان ازساعت13 لغایت24 ارسال (بیرون بر) به صورت24 ساعته میباشد.. ...

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، صبحانه: کله پاچه عصرانه: سیراب و شیردان و کله پاچه

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی - مغز - زبان - پاچه - سیراب - شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیراب شیردان به همرانه نان داغ سنگک

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیراب شیردان با سنگک داغ (ارسال در محدوده رایگان)

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی ، کله پاچه لذیذ ، سیراب شیردان تمیز ، صبحانه ، عصرانه ، کله پزی